Fatura Dünyası | Bayi Girişi
×
     
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
     
 
 
 
Fatura Dünyası | Bayilik Başvurusu
×
 
 

HAKKIMIZDA

* Para Transferleri : Türkiye genelindeki tüm banka şubelerine para transferleri hizmeti sağlıyoruz (EFT)

* Call Shop (Ucuz Telefon Görüştürmesi) : Call Shop sistemi ile yurt içi, yurt dışı ve GSM operatörleri ve sabit telefon hatlarına çok uygun fiyatlara görüştürebileceksiniz ve ana bayi en az %20 alt bayiniz ise % 100 kar marjı elde edebilir. 

* ADSL –Sabit hat başvurusu : ADSL –Sabit hat başvurusunda bulunmak isteyen müşterileriniz artık Telekom müdürlüklerine gitmeden bayilerimizden başvurularını yapabilmektedir.

* Parça - Tam Kontör Satışı : İş potansiyelinizi ve dolayısı ile kazançlarınızı arttırmak için parça ve tam kontör satış modülü de sunmaktayız. Bayileriniz parça ve tam kontör satışından elde edeceği gelir her işlem başına ortalama 0,30 ila 5,00 TL olmaktadır. 
Siz ana bayilerin ise yine isteğe bağlı olarak 0,30 ila 3 TL olarak işlem başına kar elde edebilirsiniz.

* Uçak Bileti Satışı : Uçak firmalarının biletlerinin elektronik ortamda satışını sağlamaktadır. 
Bayileriniz hava yolu firmaları ile aynı fiyatta sattığı uçak biletlerinde kar ederken sizde kar sağlaya bilirsiniz.

* Bağ-Kur Ödemeleri:  Bağ-Kur Pirim borçlarını yine online olarak sistemimizden tahsilatını yaparken hem siz ana biyilerimiz hemde alt bayilirimiz komisyon karşılığında kar elde edebilirsiniz.

* Kredi Kartı Ödemeleri: Türkiyedeki tüm bankaların kredi kartı borç ödeme hizmetinide sunuyoruz. (Kredi Kartı Borç ödemeleri EFT işlemi ile gerçekleştirilir.)

EKİBİMİZ

Yakında

Referanslar

Yakında

HİZMETLERİMİZ

Fatura Tahsilatı
Her türlü kurum faturalarının (Meski, Tedaş, Bedaş, Turkcell, Vodafone, Avea, Turk Telekom, TTNet ... vs.) ödeme işleminin gerçekleştirildiği sistemdir.
Call Shop (Kontörlü Telefon)
Call Shop Hizmeti ile Müşterilerinizi İnternet Üzerinden Yurtiçi/Yurdışı Sabit/Cep Farketmeksizin uygun Fiyatarda Konuşturmanızı Sağlar.
Jet SMS
Jet SMS İle Kayıtlı Müşterilerinize İnternet Üzerinden SMS İle Uygun Fiyatlarda Mesaj Göndermenize Olanak Verir.
Kredi(TL) Yükleme
Tüm Operatörlerde (Turkcell, Vodafone, Avea, 3G Servisleri) Kredi Yükleme İşlemleriniz 7/24 Online Olarak Yüklenmektedir.

Yasal Düzenlemeler

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

MESLEKİ TANZİM KARARI 
(Karar Tarihi : 30/09/2009) 

Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından Bankaların Sunduğu Olanaklar Kullanılmak Suretiyle Yapılan Fatura Tahsilatı veya Benzeri İşlemlerde Katılım Bankaları Tarafından Uyulması Gereken İlkeler 

Bankalarca sunulan olanakları ticari amaçlarla kullanarak üçüncü kişilerin fatura tahsilatı, elektronik fon transferi (EFT), havale, hesaba para yatırma, isme para gönderme gibi işlemlerine Fatura Ödeme Merkezi (FÖM) veya benzeri isimler altında aracılık eden kişi ve kuruluşlar tarafından, bu hizmetlerden faydalanacak tüketicilerin suiistimal edilmesi veya dolandırılması tehlikesinin bulunması, bu durumun ise bankalar açısından operasyonel risk oluşturması ve itibar kaybına sebebiyet verebilecek olması dikkate alınarak, oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve bu kapsamda yapılabilecek ticari faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla, Birliğimiz Yönetim Kurulunca, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (t) bendi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tebliğlere uymak zorundadır.” hükmüne dayanılarak, 30.07.2008 tarihli Mesleki Tanzim Kararının yerine geçmek üzere, aşağıdaki düzenlemenin kabulüne karar verilmiştir. 

1) Bankalar, kendileri ile herhangi bir anlaşma olmadan fatura tahsilatı işlemlerini meslek edinen kuruluşların, internet bankacılığı, kredi kartı ve POS hizmetlerini kullanmalarına izin vermezler. Bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki tedbirler alınır. 

a) Bir gerçek kişiye ait hesap/hesaplardan; internet bankacılığı olanakları kullanılarak yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20 adedi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesaplar ve işlemler incelenir. 

b) Bir tüzel kişiye ait hesap/hesaplardan; internet bankacılığı olanakları kullanılarak yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 50 adedi geçmesi ya da sıklıkla tekrar eden ve birbiriyle bağlantılı olması halinde işlemlerin yapıldığı hesaplar ve işlemler incelenir. 

c) 1-a ve 1-b maddelerindeki kısıtlamalara uyumun, düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacak bir izleme ve kontrol sistemi oluşturulur. 

d) Yapılan kontroller sonucunda, internet bankacılığı hizmetlerinin üçüncü kişiler adına kullandırıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli önlemler alınarak bu tür işlemler engellenir. 

e) Kredi kartı ile yapılan işlemler de aynı şekilde kontrol edilerek, fatura üreten kurumların internet sitelerinden ayda toplam 20 adetten fazla fatura ödemesi yapıldığı tespit edilen kredi kartları, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı açısından incelenir ve kredi kartı iptali dahil gerekli önlemler alınarak bu tür işlemler engellenir. 

f) FÖM olarak çalıştığı tespit edilen işyerlerine POS cihazı verilmez ve FÖM olarak çalıştığı daha sonra tespit edilen işyerine ait POS cihazı geri alınır. 

2) Anlaşmalı Kuruluş: Fatura üreten kurumlar (İski, Aski, Tedaş vb..) ile adlarına tahsilat yapabilmesi konusunda anlaşılmış firmaları ifade etmektedir. Bu anlaşma, fatura üreten kurumlar ile firma bazında tek tek yapılabileceği gibi altındaki tüm firmaları (unvanı ve vergi numarası) kapsaması ve fatura üreten kurumun uygun izin vermesi şartıyla bayilik (franchise) şeklinde çalışan bir çatı kuruluş nezdinde de yapılabilir. Bu şartları taşımayan firmalar ile yapılan sözleşmeler işbu Kararın bu maddesi çerçevesinde ele alınmaz. Bu kapsamda bir anlaşma yapılmaması, anlaşma yapılmayan kurumların faturalarının banka sistemi üzerinden veya bankalarla anlaşarak anlaşmalı kuruluşlar tarafından tahsil edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bankalarla yapılacak anlaşmalar çerçevesinde işlem yapan kuruluşların uyacakları şartlar ve bankalar tarafından alınacak tedbirler aşağıda belirtilmektedir. 

a) Anlaşmalı kuruluşlar, bankalar adına makbuz, dekont vb. belgeler düzenleyemez, faaliyetlerinde banka adına işlem yaptıklarına dair ifadelere yer veremez ve işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında banka/bank ifadelerini kullanamaz. 

b) Anlaşmalı kuruluşların işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında hangi kuruluşlardan yetkilendirildikleri açıkça belirtilmeksizin ”yetkili” ifadesine yer verilmez. (Ör: İski Yetkili Ödeme Merkezi). Böyle bir anlaşması olmayan kuruluş işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında "yetkili" ifadesini kullanamaz. 

Anlaşmalı kuruluşların adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında “banka garantili-güvenceli-yetkili” ifadelerine yer verilmez. 

c) Anlaşmalı kuruluşlar, bankaların operasyonel risk ve itibar kaybına neden olabilecek şekilde davranamazlar ve bu konuda gerekli tedbirleri almaları bankalar tarafından sağlanır. 

d) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak bu çerçevede bankalarca yükümlülük ihlali oluşmasının önlenmesini teminen gerekli tedbirler alınır. 

e) Anlaşmalı kuruluşların hesaplarında kullanılabilir bakiye bulunmalıdır. Bu hesaplara Kredili Katılım Fonu Hesabı (KKFH) limiti tanınmayacak ve negatif bakiye vermeleri önlenecektir. Bankalar, her anlaşmalı kuruluştan; riskin büyüklüğü, anlaşmalı kuruluşun mali gücü, ortalama aylık tahsilat tutarı ve kredi değerliliğini dikkate alarak riskini karşılayacak uygun miktarda teminat alacaktır. 

Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri dikkate alınarak, mevzuata aykırılığa sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanması kaydıyla, anlaşmalı kuruluşlara 5411 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) betlerinde belirtilen varlıkların teminatı karşılığında KKFH limiti tanınması mümkün bulunmaktadır. 

f) Anlaşmalı kuruluşlar tarafından, fatura ve kredi kartına dayanmayan, üçüncü kişilere ait EFT ve havale gibi para transferleri yapılmaz. Kredi kartı tahsilatına ilişkin olarak anlaşmalı kuruluşlar ancak, kart sahibi banka ile anlaşmalarının olması halinde söz konusu bankanın kredi kartı müşterilerinin tahsilatlarını yapabilirler. Ancak, kredi kartı tahsilatı konusunda anlaşma yapacak bankaların risklerin kontrolü için gerekli önlemleri alması, ayrıca, bankaların kredi kartlarını tahsil etme konusunda yetkilendirdiği ticari işletmeleri internet sitesinde 

duyurması gerekmektedir. 

g) Yukarıda belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla anlaşmalı kuruluşlar tarafından sadece fatura ve kredi kartı tahsilatı gerçekleştirebilir. 

h) Anlaşmalı kuruluşlar tarafından, sadece anlaşmalı fatura üreten kurumların faturaları ve anlaşmalı oldukları bankaların kredi kartı tahsilatları yapılabilir. Bunların haricinde, anlaşmalı kuruluşlar 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyetlerden herhangi birisini veya söz konusu faaliyetlerin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde başka bir faaliyeti gerçekleştiremez. 

ı) (h) bendine aykırı işlem yaptıkları tespit edilen kuruluşların 6 ay içerisinde durumlarını bu maddeye uygun hale getirememeleri halinde anlaşmaları iptal edilir. 

i) Anlaşmalı fatura ödeme merkezlerine kolayca görülebilir bir yere, makul punto ile yazılmış, müşterileri bilgilendirici panoların asılması zorunludur. Bilgilendirici panoların şekli ve içeriği bu Karar hükümlerine aykırılık teşkil edemez. 

j) Fatura ödeme merkezleri, herhangi bir şekilde BDDK denetiminde olduklarını veya bu manaya gelecek herhangi bir ifadeyi, ilan, reklam, afiş, beyan, makbuz, internet sitesi vb. şekilde ifade edemez, kamuya açıklayamaz. Aksi durumlarda ilgili kuruluşun anlaşmalı olduğu bankaca uyarılması gerekmektedir. Uyarı sonrasında 1 ay içerisinde aykırılık düzeltilmezse banka tarafından anlaşma derhal iptal edilir ve bu husus diğer bankalara duyurulur. Diğer bankalar da, sözkonusu firma ile ortaklarının kurduğu diğer firmalarla bu kapsamda anlaşma imzalayamaz. 

k) Anlaşmalı kuruluşun sistemini ve işlem yapma şeklini, anlaşmalı banka kontrol eder ve mevzuata aykırılık oluşturmaması için gerekli önlemleri alır. 

l) Bankalar durumlarını 6 ay içerisinde bu Karara uygun hale getirir. 

m) Bankalar, anlaşmalı oldukları firmaların bu Karara uygun olarak faaliyet göstermelerinden sorumludurlar. 

n) 30.07.2008 tarihli Mesleki Tanzim Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

BAYİLİK PAKETLERİMİZ

  Standart Gold Platinum
Bilgisayar
Müşteri Monitörü
Yazıcı
Dekont 2000 Adet 2000 Adet 2000 Adet
Tabela Ve Cam Yazıları
VoIP (Kontörlü Telefon)
Reklam, Yazı Ve Afişler
El İlanı Bayrak Ve Flama
Fiyat 999 TL 2999 TL 4999 TL
 

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

TURKCELL
TÜRK TELEKOM
TEDAŞ
DIGITURK
VODAFONE
TTNET
MESKİ
DSMART
AVEA
SUPERONLİNE
PTT
İŞ BANKASI

Adresimiz

FATURA DÜNYASI
Aydınlıkevler Mahallesi 2004 Sokak. Hakan Apartmanı No.6/A YENİŞEHİR / MERSİN

Telefon    : +90 324 326 2505
Türkcell   : +90 542 420 0033
Vodafone : +90 544 714 9060
Avea        : +90 507 476 4977
E-mail: faturadunyasi@gmail.com

DİSTRİBÜTÖRLER

MERKEZ [ MERSİN ]
Fatura Dünyası
Adres  : Aydınlıkevler Mah. 2004 Sk. 2004 Sk.
             Hakan Apt. No.6 Yenişehir / MERSİN
Tel      : +90 324 326 2505
MANİSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Isyeri Ismi
Adres  : Eklenecek
             Devamı
Tel      : +90 111 123 4567

İLETİŞİM

İsim
E-Mail
Konu
Mesaj